کیف پول

جنس چرم طبیعی و مصنوعی

تنوع رنگ

جعبه HARD COVER

امکان درج آرم بصورت داغی و لیزر

رنگبندی