سررسید وزیری سلفونی

طرح کتیبه

کاغذ ۷۰ گرم خارجی

جلد سلفونی کتیبه

ناموجود