سررسید وزیری

طرح کیفی

کاغذ ۷۰ گرم

کاغذ کرم رنگ

پلاک دار

پنجشنبه و جمعه با هم

ناموجود