سررسید رقعی چرمی ۲ تیکه

طرح مارینا

کاغذ ۷۰ گرم خارجی

پلاک دار