سررسید اروپایی چرمی

طرح دیبا

کاغذ ۷۰ گرم خارجی

پلاک دار

جلد نرم

ناموجود