رومیزی چوبی

جنس چوب طبیعی

دارای جای نگهدارنده موبایل

جای خودکار

جای یادداشت

همراه با جعبه کادویی شیک

ناموجود